Erdemli mal kavramı ilk kez Richard Musgrave tarafından kullanılmıştır. Musgrave’e göre toplumun sağlığı ve refahı açısından...