Erdemli Mal (Merit Mal)

Erdemli mal kavramı ilk kez Richard Musgrave tarafından kullanılmıştır. Musgrave’e göre toplumun sağlığı ve refahı açısından gerekli olduğu halde yeterli bilgi ve gelir düzeyi olmadığı için talebin yetersiz kaldığı mallar erdemli mallardır. Erdemli mallara merit mallar da denmektedir.

Erdemli mallara örnek
Okullarda ücretsiz süt dağıtılması, çocukların zorunlu aşı olması, eğitim, sağlık ve toplu konut hizmetleri, emniyet kemeri, kimsesizlere yönelik hizmetler, kreşler, öğrencilere yönelik KYK yurtları, kış lastiği erdemli mallara örnektir.

Erdemli malların özellikleri
1- Erdemli mallar pozitif dışsallık yayarlar.
2- Erdemli malların üretimi piyasaya bırakılırsa talep yetersiz kalır.
3- Erdemli malların marjinal sosyal faydası marjinal özel faydasından büyüktür.
4- Erdemli mallarda talep yetersizliğini gidermek için devlet müdahalesi şarttır.