Hakimin Takdir Yetkisi

Medeni Kanun’un 4.maddesine göre kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir denilerek takdir yetkisini tanımlamıştır.

Takdir yetkisinin özellikleri
1- Hakim takdir yetkisini ancak bu yetki kendisine kanunla verildiği hallerde kullanabilir.
2- Hakime takdir yetkisi tanındığı hallerde hakim bu yetkiyi kullanmak zorundadır.
3- Hakime takdir yetkisi tanınıp tanınmadığını hakim kanun maddesini yorumlayarak anlar.
4- Hakimin takdir yetkisi Yargıtay’ın denetimine tabidir.
5- Hakim takdir yetkisi kullanırken somut olayın özelliklerini dikkate alarak objektif ve kanunun amacına uygun bir çözümleme getirmelidir.
6- Hakime takdir yetkisi kural içi boşluk varsa söz konusu olur. Yani kural içi boşluk durumunda hakim takdir yetkisini kullanır.