İstimval

İstimval, idarenin olağanüstü ve geçici nitelikteli gereksinimlerinin karşılanması amacıyla özel mülkiyetteki taşınır malların bedel karşılığında mülkiyetinin veya kullanım hakkının idareye bırakılmasıdır.

İstimvalde bilmeniz gereken olağanüstü dönem ve konusunun taşınır mallar olmasıdır.