İstisnai Memurluk

Görev ve nitelik açısından özellik gösteren ve bu nedenle atanmalarında, yükseltilmelerinde ve diğer hak ve yükümlülüklerinde özel hükümlere tabi tutulan memurluk kadrolarıdır.

Kanunda sayılan istisnai memurluklar
* Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
* Bakanlık Müşavirleri
* Özel Kalem Müdürlükleri
* Vali
* Büyükelçi
* Elçi
* Basın Müşavirliği
* Din İşleri Yüksek Kurulu Üyelikleri
* Milli İstihbarat Teşkilatı memurlukları
* Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Müşavirlikleri
* Savunma Sanayi Müsteşarlığına ait müsteşar, daire başkanı ve müşavir avukat kadroları
* TOKİ Başkanı, başkan yardımcısı, daire başkanı, halkla ilişkiler müşavirliği
* Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkanı, başkan yardımcısı, daire başkanı, basın ve halkla ilişkiler müşavirliği