Kazuistik – Çerçeve Anayasa

Uzunluk ya da kısalıklarına göre anayasalar ikiye ayrılır;

Kazuistik Anayasa
Uzun ve ayrıntılı olan, normalde kanun, meclis içtüzüğü ya da yönetmelikle düzenlenebilecek pek çok konuyu içerecek detaya yer veren anayasalardır. Bu tür anayasaların dinamik toplumsal gelişmelere yanıt verememe olasılıkları çok yüksektir. 1921 hariç tüm anayasalarımız uzun ve teferruatlı anayasalardır.

1876 Anayasası 119 madde
1924 Anayasası 105 madde
1961 Anayasası 157 madde ve 11 geçici madde
1982 Anayasası 177 madde ve 16 geçici maddeden oluşmaktadır.

Çerçeve Anayasa
Devlet organlarının hukuki statüsünü ana hatlarıyla belirleyip ayrıntıları diğer kanun ve hukuki normlara bırakan anayasalardır.
23 madde ve bir de bağımsız madde olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan 1921 Anayasası tek çerçeve anayasamızdır.