Küçüğün Ergin Kılınma Koşulları

Türk Medeni Kanun’un 12. maddesine göre “15 yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkeme tarafından ergin kılınabilir” denmiştir. Öyleyse ergin kılınma koşulları konusunu şöyle sıralayabiliriz:
1- 15 yaşını doldurmuş olmak
2- Çocuğun talebi
3- Çocuğun menfaati
4- Velisinin rızası
5- Mahkeme kararı (Asliye Hukuk Mahkemesi)