Özel Mal ve Hizmetler

Özel Mal ve Hizmetler özellik bakımından Saf Kamusal Mal ve Hizmetlerin zıttı özelliklere sahiptir. Özel Mal ve Hizmetler, saf kamusal malların aksine bedel ödemeyen bireylerin tüketimden mahrum bırakıldığı yani dışlandığı hizmetlerdir.

Özel mal ve hizmetlerin özellikleri
1- Faydaları bölünebilen,
2- Fiyatlandırılabilen,
3- Pazarlanabilen,
4- Tüketimde rekabetin olduğu,
5- Özel kesimce üretilen,
6- Piyasalarda arz ve talep koşullarınca sunulan,
7- Özel ihtiyaçlara yönelen mal ve hizmetlerdir.

Özel mal ve hizmetlere örnek
Araba, televizyon, mobilya, ayakkabı, bisiklet vb.