Plebisit

Plebisit Nedir?
Daha çok bölgesel çapta yapılan kesinlik taşımayan, fikir veren kamuoyu yaklaşımlarına plebisit denir. Örneğin yerel yönetim birimlerinin herhangi bir kamu hizmetinin tercihinin belirlenmesi için yapmış olduğu kamuoyu yoklamaları bu kapsamdadır.