Sayıştay’ın Denetleyemediği Kurumlar

1- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
2- Köyler
3- Türkiye Futbol Federasyonu
4- TBMM
5- Vakıf Üniversiteleri
6- Siyasi Partiler
7- Yargı organları
8- TSK’nın devlet malları dışındaki malları