Sert – Yumuşak Anayasa

Anayasalar değiştirilme zorlukları bakımından yumuşak ve sert olmak üzere ikiye ayrılır.

Yumuşak Anayasa: Değiştirilmesi diğer yasalarla aynı şartlara tabi olan, değiştirilmesi için özel çoğunluk öngörülmeyen anayasalardır. Genelde İngiliz Anayasası gibi yazısız anayasaların yumuşak nitelikte olduğu kabul edilir. Bu çerçevede 1921 Anayasası;
=> Değiştirilmek için özel bir usul ya da hüküm içermemektedir.
=> Özel nitelikli bir teklif ya da karar yeter sayısı öngörmemektedir. Olağan kanunlar gibi basit çoğunlukla değişmektedir.
=> Değişmeyecek maddeler içermemektedir.
Türk Anayasaları içinde EN YUMUŞAK ANAYASA 1921 ANAYASASIDIR!

Sert Anayasa: Olağan yasama süreciyle değiştirilemeyen, değiştirilmesi için diğer yasalara göre daha nitelikli çoğunluk ve zor yöntemler öngören anayasalardır.

Türk Anayasaları içinde EN SERT ANAYASA 1982 ANAYASASIDIR!