Sınırlı Ehliyetsiz

Sınırlı ehliyetsizler, ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılardır. Sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokan hukuki işlemleri ancak yasal temsilcilerinin rızasıyla yapabilirler. Ancak bazı durumlarda sınırlı ehliyetsizler kendilerini borç altına sokan hukuki işlemleri tek başına yapabilmektedir. Bu özel durumlar şunlardır:
1- Ana ve baba tarafından bir meslek veya sanat ile uğraşması için çocuğa kendi malından verilen kısmın veya kendi kişisel kazancının yönetimi ve bunlardan yararlanma hakkı çocuğa aittir.
2- Vesayet altındaki kişiye vesayet makanı tarafından bir meslek veya sanatın yürütülmesi için izin verilmiş ise o kişi bununla ilgili her türlü olağan işlemleri yapmaya yetkilidir.
3- Vesayet altındaki kişi, kendi tasarrufuna bırakılmış olan mallar ile vasinin izniyle çalışarak kazandığı malları serbestçe yönetir ve kullanır.

Sınırlı ehliyetsizler, kendilerini borç altına sokmayan işlemler ile kişiye sıkı sıkıya bağlı işlemleri tek başlarına yapabilirler. Bunun için yasal temsilcilerinin iznine gerek yoktur. Örneğin sınırlı ehliyetsize bir arkadaşı tarafından kitap hediye edilirse bu işlemin geçerli olabilmesi için velinin iznine gerek yoktur.

Bazı hukuki işlemler var ki bunları sınırlı ehliyetsiz olan kişi yapamayacağı gibi yasal temsilcisi de yapamaz. Bunlara yasak işlem denir.

Sınırlı ehliyetsizler ve yasal danışmanları için yasak işlemler nelerdir?
1- Kefalet sözleşmesi yapma
2- Önemli miktarda bağışlama
3- Vakıf kurmak
4- Rekabet yasağı sözleşmesi yapmak