Tam Yargı Davası

Devlet kurumlarının iş ve işlemlerini yaptığı sırada idari iş ve işlemlerden, idari eylemlerden dolayı zarara uğrayan kimselerin açtıkları davaya tam yargı davası denir. Tam Yargı davasının konusunu bir hakkın yerine getirilmesi ve tazminat oluşturur.

Tam yargı davaları özel hukukta tazminat davalarıyla benzerlik gösterir. İdarenin kusura dayalı veya kusursuz sorumluluğu söz konusudur. Zarar idari işlemden doğmuşsa idarenin sorumlu tutulması için kusur gerekmez.