Üniter Devlet & Federal Devlet

Üniter (Tekçi) Devlet
Üniter devletin özelliği sınırları içinde hukuk birliğinin olmasıdır. Ülkede tek bir yasama organı, tek bir yürütme kuvveti ve tek bir yargılama sistemi vardır.

Birleşik Yapılı Devletler: Federal Devlet
Federal devlet, iki veya daha fazla sayıdaki devletin sıkı veya gevşek bağlarla bir araya gelerek oluşturdukları devlet çeşididir. Yasama, yürütme ve yargı sistemi hem federe devletlerde hem de federal devlette ayrı ayrı bulunmaktadır. ABD bunun tipik örneğidir.

Federal devlet sisteminin temel özellikleri
=> Federal sistemlerde, federal ve eyalet (kanton, state gibi) iki ayrı yönetim düzeyi vardır.
=> Federal devletin yasama organının çift meclisli olması zorunludur.
=> Federal devletlerde yetki uyuşmazlıklarının çözümünü sağlayacak yüksek bir mahkeme vardır.
=> Federal devletlerde yazılı bir anayasanın varlığı zorunludur.