Yarı Kamusal Mal ve Hizmetler

Hem özel mal hem de kamusal mal özelliği taşıyan mal ve hizmetlere “yarı kamusal mal ve hizmetler” denir. Yarı kamusal malların en önemli özelliği bu tür mallarda tüketimde rekabet olmasına rağmen dışlanamama ilkesinin geçerli olmasıdır. Daha basit ifadeyle zengin bireyler özel hastanede sağlık hizmetini ücretli alırken daha düşük gelirli bireyler de aynı sağlık hizmetini ücretsiz olarak devlet hastanesinden alabilir. Bu bakımdan hastaneler yarı kamusal mal ve hizmet niteliğindedir.

Samuelson’a göre bir bireyin tüketmesi halinde diğer bireylerin tüketiminde bir azalmaya neden olan mallar yarı kamusal mallardır.

Yarı kamusal malların özellikleri
1- Pozitif dışsallıkları vardır.
2- Marjinal sosyal fayda, marjinal özel faydayı aşar.
3- Tüketiminde kısmi rekabet vardır.
4- Tüketiminden kısmen dışlanabilen mal ve hizmetlerdir.

Yarı kamusal mallara örnek
İtfaiye, ambulans, sağlık, eğitim, mahkeme gibi hizmetler yarı kamusal mallara örnek olarak gösterilebilir.

Yarı kamusal mal ve hizmetlerde sıkışıklık sorunu meydana gelir. Bireylerin tüketimden dışlanamamasının karşısında bu hizmetlerde bir birey tüketim yaparsa diğer bireylerin tüketiminde azalma meydana gelir.