Aktif Statü Hakları (Siyasi Haklar ve Ödevler)

Aktif statü hakları diğer ismiyle “Siyasi Haklar ve Ödevler” kişilerin devlet yönetimine katılma ve siyasi faaliyette bulunma haklarıdır.

Anayasada yer alan siyasi haklar ve ödevler
* Türk vatandaşlığı hakkı
* Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
* Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma hakkı
* Hizmete girme
* Mal bildirimi
* Vatan hizmeti
* Vergi ödevi
* Dilekçe hakkı
* Kamu Başdenetçisine başvurma hakkı
* Bilgi edinme hakkı